Premio professionale Annuale
WEVA GrAward 2019
Per i nuovi utenti
4/14
WEVA GrAward 2019 - Miglior giovane professionista - Edgard & Reina
WEVA GrAward 2019 - Miglior giovane professionista - Elopement in Santorini | A fine art wedding film | Spiros & Evelina
WEVA GrAward 2019 - Miglior giovane professionista - As long as you hold me
WEVA GrAward 2019 - Miglior giovane professionista - Love story of Chris & Stavriani in Historical Mani
WEVA GrAward 2019 - Miglior giovane professionista - Elena & George Wedding Highlights
WEVA GrAward 2019 - Miglior giovane professionista - alex & amanda // highlight film
WEVA GrAward 2019 - Miglior giovane professionista - |Are You Ready|
WEVA GrAward 2019 - Miglior giovane professionista - Smile
WEVA GrAward 2019 - Miglior giovane professionista - Danae / Christening story
WEVA GrAward 2019 - Miglior giovane professionista - Wedding

Love story of Chris & Stavriani in Historical Mani

Videografo Vangelis Petalias

Atene, Grecia
Dmitry Sedov — 6
Daniele Donati — 8
Kostas Petsas — 6
Remi Schouten — 4
Nikos Oikonomou — 8
Dimitris Haidis — 5
Anthony Venitis — 7
Stavros Oikonomou — 6
∑ 50